Toimintamalli

Tilastrofi on toimintamalli, jonka tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan omaa arkeaan ja tuottamaan tietoa siellä olevista heille merkityksellisistä asioista tilastollisten menetelmien avulla. Työskentely ohjaa lapsia yhteistyöhön ja oman yhteisön kehittämiseen. Kouluille Tilastrofi tarjoaakin toiminnallisen ja osallistavan tavan toteuttaa opetussuunnitelmaa ja saada uutta tietoa oppilaiden hyvinvoinnista.

Tilastrofin tekemistä varten on yhdessä koulujen kanssa kehitetty erilaisia menetelmiä ja työkaluja lasten omien tutkimuskysymysten määrittelyyn, aineiston keruuseen ja tiedon visualisointiin. Näitä työkaluja kuten oppilaiden tuottamia tilastoja ja tiedon visualisointeja aletaan julkaista tällä sivustolla. Tavoitteena on toimintamalli, joka on helposti otettavissa osaksi opettajan työtä ja koulun yhteistä arkea.

Tilastrofin tekemisessä tukevat Helsingin Matikkamaa, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsingin yliopiston Summamutikka-keskus, Tilastokeskus ja Forum Virium Helsinki.

Toimintamalli on kehitetty osana Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut -hanketta (2012-2014), ja sitä on rahoittanut EU:n Etelä-Suomen aluekehitysrahasto. Tällä hetkellä Tilastrofin ylläpidosta vastaa LUMA-keskus Suomi.