Välj tema

Som tema för undersökningen kan väljas allt mellan himmel och jord (eller t o m utanför det).

Temat kan ha att göra med eleven, klassen, skolan, hobbyer, närmiljön, hemstaden, hemlandet eller hemplaneten.

Valet av tema gör det även möjligt att undersöka angelägenheter som har att göra med det egna eller andras välmÃ¥ende.

Resultaten kan föra fram information som tidigare varit osynligt. Det gör det lättare att pÃ¥verka den egna närmiljön och sitt eget välmÃ¥ende.

Insamling av data

Data kan samlas in genom att rösta, föra dagbok, konkreta mätare eller en enkät.

Vid insamling av data kan man använda sig av redan existerande undersökningar. SÃ¥ledes kan man jämföra resultaten med hela Finland eller med den övriga världen.

Det viktiga är att data senare kan sammanställas i en tabell och presenteras i statistisk form. Data kan ocksÃ¥ genast samlas i statistisk form, t ex genom att bygga klosstorn eller genom att fylla fat med olikfärgade kulor.

Publicera undersökningens skeden och resultat!

Undersökningens skeden och resultat publiceras pÃ¥ Tilastrofis nätsidor. Undersökningspublikationen kan inledas med en kort presentation av tema och forskningsgruppen. Man kan även berätta varför man valt just det temat och orsaken till varför det lönar sig att undersöka det. Innan man presenterar resultaten lönar det sig att ocksÃ¥ beskriva med hurdana metoder data samlades in.

Till publikationen skall man lägga till ett statistiskt diagram. Instruktioner till hur man gör den finns efter registreringen pÃ¥ Tilastrofis direktivsida. Man kan även lägga till en bild frÃ¥n nÃ¥got av undersökningens skeden.

I slutet av den undersökning man vill producera kan man fundera över om den egna undersökningen var pÃ¥litlig och om man kan använda resultaten för att fÃ¥ till stÃ¥nd en förändring i klassen, skolan eller i den omkringliggande miljön. Vad skulle vara trevligt att undersöka till följande?