Tillbaka till skolans sida

Ugglerådets trivselenkät 2016/2017 Minervaskolan

 1. Ugglerådets trivselenkät 2016/17 undersökte eleverna i årkurs 3-6 trygghet och trivsel i MInervaskolan.

  Resultatet baserar sig på 58st elever i åk 3 – 6.

  – 95% uppger att de känner sig trygga i skolan.
  – 61% uppger att de inte känner sig ensam på raster, 36% upplever att de ibland är ensam och 3% känner sig ensama.
  – 74% känner att de ha vänner i skolan, 24% att de har en del vänner och 2% att de inte har vänner i skolan.
  – 71% upplever att de är trygga i skolmiljön, 24% att det finns vissa miljöer där de känner sig otrygga och 5% uppger att det finns flera platser.
  – 64% av eleverna känner att det finns vuxna i skolan de kan prata med, 33% känner att de bara kan vända sig till sin egen lärare och 3% att de inte har någon vuxen att tala med i skolan.
  – 64% av eleverna upplever att alla behandlas lika i skolan och 36% tycker att inte alla elver behandlas lika och har samma rättigheter.

Jatka tutkimusta...

Nu dÃ¥ undersökningen kommit igÃ¥ng, är det elevernas tur att fortsätta.

Logga in på tjänsten för att fortsätta undersökningens dokumentation.

Logga in på Tilastrofi