Koncept

Tilastrofi är ett koncept med syfte att inspirera barn att undersöka sin vardag och med hjälp av statistiska metoder producera information om saker som är viktiga för dem. Arbetet uppmanar barn att samarbeta och utveckla den egna gruppen. För skolor erbjuder Tilastrofi ett funktionellt och engagerande sätt att förverkliga läroplanen och fÃ¥ ny information om elevernas välmÃ¥ende.

För att skapa Tilastrofi har det, tillsammans med skolorna, utvecklats olika metoder och verktyg för att definiera undersökningsfrÃ¥gorna, samla material och presentera informationen visuellt. De här verktygen, statistik producerat av eleverna och visuella representationer kommer att publiceras pÃ¥ den här sidan. MÃ¥let är ett koncept som lätt kan tas som del av lärarens jobb och skolans gemensamma vardag.

Utvecklingen av Tilastrofi stöds av Mattelandet Helsingfors, Helsingfors stad Utbildningsverket, Helsingfors stad Faktacentralen, Helsingfors universitets Summamutikka central, Statistikcentralen och Forum Virium Helsinki.

Konceptet har utvecklats som en del av projektet Yheisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut (Gemenskap, skola och intelligenta tjänster) (2012-2014), och har finansierats av den Europeiska regionala utvecklingsfonden för Södra Finland.