Direktiv till att använda sidan

Lägg till undersökning frÃ¥n administrationsvyn

1. Öppna "Lägg till ny" i delen Undersökningar.

1. Öppna ”Lägg till ny” i delen Undersökningar.

2. Här kan nya undersökningar skapas, du kan lägga till text, bilder och annat.

2. Här kan nya undersökningar skapas, du kan lägga till text, bilder och annat.

3. Bild infogas. Lägg till via Media-knappen. DÃ¥ du valt och laddat upp bilden, hittar du justeringsalternativ för bilden nere till höger.

4. SÃ¥ här ser text och bild ut dÃ¥ undersökningen skapats. Välj Ã¥rskurs och kategori för undersökningen. Artikeln publiceras pÃ¥ undersökningssidan dÃ¥ du trycker pÃ¥ Publicera-knappen.

4. SÃ¥ här ser text och bild ut dÃ¥ undersökningen skapats. Välj Ã¥rskurs och kategori för undersökningen. Artikeln publiceras pÃ¥ undersökningssidan dÃ¥ du trycker pÃ¥ Publicera-knappen.

Godkänna elevarbeten till en del av en undersökning

PÃ¥ undersökningssidan kan elever fortsätta undersökningar som lärare pÃ¥börjat med hjälp av elevkontot. I textfältet kan det läggas till text, en infograf, kod eller en bild. 
 Läraren godkänner elevens arbete till en del av undersökningen i administrationsvyn, genom att där välja ifrÃ¥gavarande undersökning och under den Lägg till elev (syns som kommentar).

Skapa infogram

1. GÃ¥ till adressen infogr.am/login
Du kan antingen skapa en egen användare eller använda användarnamnet LTVK och lösenordet kaavio1234. Använd helst webbläsaren Chrome.

2. Tryck pÃ¥ Create-knappen för att skapa infografer.

3. Genom att uppifrÃ¥n välja mellanbladet Charts, kan du välja mellan olika visualiseringar.

add chart

4. Välj det diagram du vill ha och fortsätt genom att trycka pÃ¥ Add chart.

5. Till följande ser du direktiv pÃ¥ engelska. Hoppa över dem genom att klicka var som helst pÃ¥ rutan. 
Genom att dubbelklicka pÃ¥ diagrammet kan du redigera dess värden.

6. I denna vy kan redigera olika värden och rubriker. Du kan även importera ditt eget färdiga data genom Load Data-knappen. (Obs! Lämna rad 1 tom.)
DÃ¥ du är färdig tryck pÃ¥ Done.

7. Tryck pÃ¥ Share och därefter pÃ¥ Publish.

8. I nedre delen av följande fönster finns en kod som skall kopieras. VÄLJ KODEN FIXED! MÃ¥la den och kopiera hela kodtexten.

Läraren lägger till koden i textfältet i undersökningens administrationsvy.

Eleven lägger till koden i textfältet i ”Fortsätt undersökningen”.

Skapa enkäter (i administrationspanelen)

Öppna Add poll i Polls-delen. Skapa en enkät och spara den. Se efter enkätens ID-nummer i Manage poll-delen.
Lägg till en enkät frÃ¥n övre kanten av undersökningens textfält: Poll. Skriv in enkätens ID-nummer dÃ¥ det efterfrÃ¥gas.