Tilastrofi är…

en verksamhetsmodell för skolorna som hjälper barnen att uppleva och begripa vardagliga fenomen genom att använda sig av statistiska metoder. Tilastrofi kan t ex användas för att utveckla skolans kollaborativa metoder och elevernas välmÃ¥ende, eller för att lära sig mediefostran och statistisk.

Välj först ett tema!

Samla t ex idéer i mindre grupper och rösta fram det bästa förslaget.

Samla sedan in data

Genom att rösta, frÃ¥ga, framställa och intervju - data kan samlas in pÃ¥ mÃ¥nga olika sätt.

Det viktiga är att data senare kan sammanställas och presenteras i statistisk form.

Publicera undersökningens skeden och resultat

I Tilastrofi förstÃ¥s!

Undersökningens resultat publiceras pÃ¥ sajten som en artikel, i vilken undersökningens skeden och resultat gÃ¥s igenom och slutligen analyseras.