Paluu koulun sivulle

Liikuntaseikkailun vaikutukset luokkalaistemme liikuntamääriin

KEITÄ OLEMME

Olemme Herttoniemenrannan ala-asteen 3c-luokka.

MITÄ TUTKIMME

Tutkimme sitä, lisäsikö luokkamme osallistuminen Nuoren Suomi ry:n järjestämään Liikuntaseikkailu-kampanjaan liikkumistamme koulussa ja vapaa-ajalla.

(Itse Liikuntaseikkailusta voi lukea enemmän tästä linkistä:
http://www.sport.fi/koulu/opettajalle/liikuntaseikkailu )

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Toteutimme tutkimuksen siten, että jokainen oppilas luokaltamme arvioi itse sitä, minkä verran omasta mielestään liikkui suhteessa tavalliseen liikunnan määräänsä.

Neljä oppilasta oli laatinut vastausvaihtoehdot ja he myös kirjasivat ylös luokan vastaukset.

Kaikki luokkalaisemme osallistuivat tulosten käsittelyyn ja analysointiin.

Kuusi oppilasta kirjoitti tutkimuksen tuloksia Lasten tilastolliseen vuosikirjaan eli tänne. Opettaja auttoi tekstin laadinnassa.

MITÄ TUTKIMUS OSOITTI

Tutkimuksemme tulokset ovat seuraavanlaiset:

Kuusi oppilasta on sitä mieltä että liikkuivat Liikuntaseikkailun aikana todella paljon enemmän kuin yleensä.

Yksitoista oppilasta arveli Liikuntaseikkailun aikana liikkuneensa vähän enemmän kuin yleensä.

Neljä oppilasta oli sitä mieltä että he eivät liikkuneet tavallista enempää Liikuntaseikkailun aikana.

POHDINTAA JA HUOMIOITA TULOKSISTA

Liikuntaseikkailu on saanut monet innostumaan liikunnasta. Liikuntaseikkailu on kannustanut liikkumiseen.

Neljä oppilasta liikkui saman verran kuin yleensä, eli heidän liikuntamääriään Liikuntaseikkailu ei lisännyt. Se ei kuitenkaan välttämättä ole huono juttu, sillä toki jotkut lapset liikkuvat muutenkin jo niin paljon, ettei liikunnan määrää olekaan tarpeen lisätä. Lisäksi neljästä oppilaasta, jotka eivät liikkuneet tavallista enempää, yksi oli matkoilla liikuntaseikkailun aikana.

Liikunnan iloa kaikille!

t: 3C-luokka

Jatka tutkimusta...

Nyt kun tutkimus on päässyt alkuun, on oppilaiden vuoro jatkaa.

Kirjaudu sisään palveluun jatkaaksesi tutkimuksen dokumentointia.

Kirjaudu Tilastrofiin