Paluu koulun sivulle

Jyväskylän yliopisto 6.10.2016

Tervetuloa tekemään tutkimusta!
Lapset ja nuoret tutkijoina-kurssi

Valitsimme aluksi yhteisen aiheen käyttämällä Answergardenia.
answergarden

Jokainen ryhmä kehitteli tutkimuskysymyksen aiheesta kotipaikkakunta.

Aineiston keruuvaiheessa kotipaikkakunnan määritelmää tarkennettiin:

Kotikunnan määritelmä (Maistraatti):

Henkilön kotikunta on kunta, jossa hän asuu vakituisesti.
Kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka merkitään väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmään voidaan merkitä myös henkilön ilmoittama tilapäinen asuinpaikka.
Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta, jossa hänen äidillään on kotikunta lapsen syntyessä.
Jos henkilöllä on käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa, toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella kiinteä yhteys.
Jos henkilön omaa käsitystä kotikunnastaan ei ole voitu selvittää, hänen kotikuntansa on se kunta, johon hänellä on katsottava olevan kiintein yhteys asumisensa, perhesuhteidensa, toimeentulonsa ja muiden vastaavien seikkojen perusteella.

Lopuksi

 • Voisin käyttää Tilastrofia opetuksessani. (36%, 9 Votes)
 • Sain tutkimuksen tänään valmiiksi (32%, 8 Votes)
 • Opin jotain uutta. (32%, 8 Votes)

Total Voters: 10

Loading ... Loading ...
 1. Create pie charts

  Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston Lapset ja nuoret tutkijoina -kurssilla satunnaisotannalla 6.10.2016.

 2. Create bar charts

  Vertasimme keskisuomalaisten ja eteläpohjanmaalaisten opiskelijoiden halukkuutta palata takaisin kotipaikkakunnalleen opintojen jälkeen. Tämän aineiston perusteella havaitsimme, että eteläpohjanmaalaiset opiskelijat ovat halukkaampia palaamaan takaisin kotipaikkakunnalleen.

 3. Create column charts

  17 opiskelijan otos asuinpaikkakuntien määrästä, joista yleisin vastaus oli 2 tai 3 asuinkuntaa (yhteensä 58.8% vastaajista). Tutkimuksen luotettavuutta heikentää asumisen käsitteen monitulkintaisuus ja vastausten muistinvaraisuus.

 4. Create bar charts

  Tilastokeskusken mukaan Helsinki on nuorille asumisen kannalta välietappi.
  Selivitimme, kuinka moni meistä asuu tai on asunut Helsingissä.

Jatka tutkimusta...

Nyt kun tutkimus on päässyt alkuun, on oppilaiden vuoro jatkaa.

Kirjaudu sisään palveluun jatkaaksesi tutkimuksen dokumentointia.

Kirjaudu Tilastrofiin