Paluu koulun sivulle

Hyvinvointitutkimus 3.-4. -luokka

Teimme luokassamme hyvinvointitutkimuksen huhtikuussa 2016. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttavat oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja mitkä taas olivat asioita, joista oppilaat eivät pidä tai joista heille tulee paha mieli. Tutkimus suoritettiin yläkoulun oppilaiden laatimalla lomakkeella, jossa oli 16 kouluun liittyvää asiaa. Oppilaiden tuli värittää keltaisella värillä mukavina pitämänsä asiat ja sinisellä värillä asiat, joista he eivät pidä.

Oppilaat tekivät tehtävän innokkaasti ja osa pohti vastauksiaan hyvinkin tarkasti. Kyselylomakkeet täytettiin nimettöminä.

Tutkimustulokset:

Riikan diagrammi

Tulokset koottiin taulukkoon ja niitä luokan kanssa yhdessä tutkimalla voitiin havaita, että uusien asioiden oppiminen, tietokoneen käyttö, retket ja luokan rauhallisuus olivat koko 3.-4. luokan mielestä mukavia asioita, sillä kaikki luokan oppilaat olivat värittäneet nämä asiat keltaisella. Lisäksi erityisesti laulaminen, liikkuminen, iPadien käyttö ja kaverit olivat suurimmalle osalle mieluisia asioita. Luokan keskustelussa nousi esille, että kouluviihtyvyyteen vaikuttavat asiat eivät aina ole yksiselitteisiä: osa asioista saattaa tuntua sekä mukavilta että jollakin tavalla myös epämiellyttäviltä. Meluista luokkaa ei yksikään luokan oppilaista kuitenkaan pitänyt mukavana asiana ja yksin oleminen oli myös suurimman osan mielestä epämieluisaa.

Jatka tutkimusta...

Nyt kun tutkimus on päässyt alkuun, on oppilaiden vuoro jatkaa.

Kirjaudu sisään palveluun jatkaaksesi tutkimuksen dokumentointia.

Kirjaudu Tilastrofiin