Paluu koulun sivulle

Tutkimus toiminnasta ruokavälitunnilla

This entry was posted in and tagged , on by .

Koulumme siirtyi 75 minuutin oppitunteihin lukuvuoden 2013-2014 alusta. Ruokavälitunnin pituudeksi tuli 45 minuuttia, josta ensimmäinen 15 minuuttia on ruokailun odottelua.

Oppilaskunnan edustajat tutkivat, haluavatko yläkoulun oppilaat toimintaa pitkälle välitunnille.

Aineisto kerättiin otantatutkimuksella yläkoulun oppilailta. Tutkimukseen osallistui neljäsosa yläkoulun oppilaista vastaamalla sähköpostiin lähetettyyn kyselyyn. Tutkimukseen osallistui 50 oppilasta, joista n. 60 % toivoi toimintaa ruokavälitunnille.

Eniten oppilaat toivoivat toiminnaksi tietokoneen käyttöä mediateekissa ja liikuntaa, mutta myös muut ehdotetut välituntitoimintamuodot saivat kannatusta. Liikunnasta eniten toivottiin jalkapalloa.

Alla vaakapalkkeina eri toiminta muotojen saamat kannatukset. Näistä ylinnä liikunta, josta nousevat pylväät kuvaavat eri lajien suosiota. Korkein pylväs jalkapallo.

Kuvassa alla vaakapalkkeina eri toimintamuotojen saamat kannatukset. Näistä ylinnä liikunta, josta nousevat pylväät kuvaavat eri lajien suosiota. Korkein pylväs on jalkapallo.

Tutkimustulokset esitellään koulun oppilaskunnan hallitukselle ja koulun johtoryhmälle.

Otokseen valittiin joka neljäs koulun oppilas ja kyselyyn vastattiin yksin, joten tutkimustulos on melko luotettava.

Jatka tutkimusta...

Nyt kun tutkimus on päässyt alkuun, on oppilaiden vuoro jatkaa.

Kirjaudu sisään palveluun jatkaaksesi tutkimuksen dokumentointia.

Kirjaudu Tilastrofiin