Valitse aihe

Tutkimuksen aiheeksi voidaan valita mitä tahansa maan ja taivaan väliltä (tai jopa sen ulkopuolelta).

Se voi liittyä esimerkiksi oppilaaseen, luokkaan, kouluun, harrastuksiin, lähiympäristöön, kotikaupunkiin, kotimaahan tai kotiplaneettaan.

Aiheen valinta antaa myös mahdollisuuden tutkia jotain omaan ja toisten hyvinvointiin liittyvää aihetta.

Tulokset saattavat tuoda näkyväksi tietoa, joka aikaisemmin on ollut näkymätöntä. Tämä antaa paremman mahdollisuuden vaikuttaa omaan ympäristöön ja hyvinvointiin.

Kerää aineisto

Tutkimuksen aineiston voi kerätä äänestämällä, päiväkirjaa pitämällä, konkreettisella mittarilla tai vaikka kyselytutkimuksella.

Aineiston keruussa voi myös hyödyntää jo olemassaolevia tutkimuksia. Näin voidaan verrata tuloksia esimerkiksi koko Suomeen tai muuhun maailmaan.

Tärkeää on, että aineisto voidaan myöhemmin koota taulukkoon ja esittää tilastona. Aineiston voi kerätä myös suoraan tilastomuotoon, esimerkiksi palikkatorneja kokoamalla tai kuula-astioita täyttämällä.

Tukea tilastoinitiin saa Tilastokeskuksen Tilastotohtorilta ja Tilastokoulusta:
Tilastotohtori
Tilastokoulu

Julkaise tutkimusvaiheet ja tulokset!

Tutkimuksen vaiheet ja tulokset julkaistaan Tilastrofin nettisivuilla. (Vaatii Chrome-selaimen) Tutkimusjulkaisun voi aloittaa pienellä aiheen ja tutkijaryhmän esittelyllä. Aluksi voi myös kertoa, miten on päätynyt tutkimaan juuri valittua aihetta, ja miksi sitä kannattaa tutkia. Ennen tulosten esittelyä kannattaa myös kertoa, millä menetelmällä oma aineisto päätettiin kerätä.

Julkaistavaan tutkimukseen lisätään tilastokaavio, jonka käyttöohjeet löytyvät rekisteröinnin jälkeen Tilsastrofin ohjesivulta. Tutkimukseen voi lisätä myös kuvan jostain tutkimuksen vaiheesta.

Julkaistavan tutkimuksen lopussa voidaan pohtia, oliko oma tutkimus luotettava ja voiko saaduilla tuloksilla olla jotain vaikutusta omaan luokkaan, kouluun tai muuhun ympäristöön. Mitä olisi kiva tutkia seuraavaksi?