Tilastrofi on...

kouluille suunnattu toimintamalli, joka auttaa lasten kokeman arjen näkyväksi tekemisessä tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Tilastrofia voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaiden hyvinvoinnin ja koulun yhteisöllisen toiminnan kehittämisessä, mediakasvatuksessa ja tilastotieteen opetuksessa.

Ensin valitaan aihe!

Kerätään ideoita vaikka pienissä ryhmissä ja lopuksi äänestetään yhdessä kaikista ideoista paras.

Sitten kerätään aineistoa

Äänestämällä, kyselemällä, kuvaamalla ja haastattelemalla – aineistoa voi kerätä monella eri tapaa.

Tärkeää on että aineisto voidaan koota myöhemmin taulukkoon ja esittää tilastona.

Julkaise tutkimuksen vaiheet ja tulokset

Tilastrofissa tietenkin!

Tutkimuksen tulokset julkaistaan sivustolla artikkelina jossa tutkimuksen vaiheet, tulokset käydään läpi ja lopuksi analysoidaan.